Påmelding for 2019 er nå stengt!

Betaling av startavgifter osv, gjøres til konto nr: 2694.20.23889. Kvittering må fremlegges på løpsdagen.

Prisene står i tilleggsreglene.

For utenlandske førere: IBAN nr: NO9626942023889.  SWIFT kode: spsono22

Påmeldingsavgift for street legal er 800,-

Tilleggsregler Fyresdal Drag Weekend 2019

Fyresdal Drag Weekend 2019

 
 
fmsk nmf nbsf