Det vil i år bli holdt årsmøte i Fyresdal Motorsportklubb den 08.03 kl. 18.00 hos JE Klausen AS, i lokalet over verkstaden. Både nye og gamle medlemmar er hjertelig velkommen.

Har du saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet kan du sende desse pr.mail til

momrakgunnar@gmail.com

Eventuelle saker til årsmøtet skal vere styret i hende innen 28.02.

Det blir servert pizza

Link til dokumenter under.

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2023/02/Budsjett-2023.xlsx

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2023/02/Saksliste.docx

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2023/02/ARSMELDING-2022.docx

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2023/02/Resultatrapport-2022.pdf