Det vil i år bli holdt årsmøte i Fyresdal Motorsportklubb på TEAMS Søndag 25.04 kl. 20.00. Link vil bli lagt ut her og på Facebooksiden vår samme dag. Her er årsmelding, styrets forslag til årsplan og saksliste vedlagt. Har du saker du ønsker skal opp på årsmøtet, send dette pr. epost til lars_inge@live.no eller gunnar@momrakverkstad.no senest 20.04.

Link til dokumenter under. Her ligger også en liten bruksanvisning til TEAMS.

Årsmelding 2020

Styrets forslag til årsplan 2021

Saksliste Årsmøte 2021

Hvordan bli med i TEAMS møte uten TEAMS konto

Link ÅRSMØTE TEAMS 20.00