Det vil i år bli holdt årsmøte i Fyresdal Motorsportklubb den 25.02 kl. 18.00 på Teisner Spiseri.

Både nye og gamle medlemmar er hjertelig velkommen.

Har du saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet kan du sende desse pr.mail til

momrakgunnar@gmail.com

Det blir servert pizza

Link til dokumenter under.

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2024/02/Saksliste-arsmote-2024.docx

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2024/02/Saksliste-arsmote-2024.docx

http://www.fyresdalmotorsport.no/wp-content/uploads/2024/02/Resultatrapport-2023.pdf